Cloud Zoom small image l
ĐỒNG HỒ TATSUNO 1 INCH
Giá tại Đức Thuận: Liên hệ
Giá tại thị trường: Liên hệ
Tiết kiệm:
Tình trạng:
Mô tả ngắn về sản phẩm:
ĐỒNG HỒ TATSUNO 1 INCH (PHI 34) + MOTOR 1HP + CHÂN ĐẾ
Liên hệ nhanh với bộ phận tư vấn: :
Mr. Thuận - 0903.731.015

ĐỒNG HỒ TATSUNO 1 INCH (PHI 34) + MOTOR 1HP + CHÂN ĐẾ

Công suất: 4,3 m3/h

Thay thế bằng bộ lốc lường lớn hơn thì công suất có thể đạt 6 m3/h