Cloud Zoom small image l
    left
    left
Van một chiều Jis 5K32
Giá tại Đức Thuận: Liên hệ
Giá tại thị trường: Liên hệ
Tiết kiệm:
Tình trạng:
Mô tả ngắn về sản phẩm:
Van một chiều Jis 5K32
Liên hệ nhanh với bộ phận tư vấn: :
Mr. Thuận - 0903.731.015

Capability:
Nominal Pressure       16gf/cm2(1.56Mpa)
Seal Pressure             18kgf/cm2(1.76Mpa)
Intensity Pressure     24kgf/cm2(2.38Mpa)

Medium                    Max Pressure kgf/cm2(Mpa)
Oil & Flow water          16kgf/cm2(1.57Mpa)
Lenitic water<=120     22KG/CM2(2.16Mpa)

Materials of Body/Trim:

Part name        Material

                        Name           Mark

Body,Bonnet    Tin-bronze   ZQSn10-21

Disc,Seat          Albronze      QAL9-21

Packing            PTFE             SFT-2